AERACIONI SISTEMI-DIFUZORI

Aeracioni sistemi-Difuzori

Aeracioni sistemi se koriste kod postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za biološku obradu otpadnih voda.

Izrađujemo kompletne aeracione sisteme- aeracione tankove sa cevima, difuzorima i kompresorima (duvaljkama) za snabdevanje postrojenja neophodnim kiseonikom.

Aeracioni sistemi-Difuzori

2016 Tehnika plast J.B. d.o.o. - Sva prava zadržana Tehnika plast J.B. d.o.o.
English
error: Content is protected !!