CENTRIFUGALNE HEMIJSKE PUMPE

CENTRIFUGALNE HEMIJSKE PUMPE

Centrifugalne hemijske pumpe za agresivne tečnosti su namenjene za transport raznih fluida,naročito agresivnih u:

     • Hemiskoj industriji
     • Prehrambenoj industriji
     • Industriji kože
     • Galvanskim postrojenjima
     • Pripremi vode i neutralizaciji za hemijska čišćenja raznih postrojenja
     • Ostalim granama industrije gde se koriste agresivne tečnosti

Vratilo pumpe i elektromotra je zajednička (prirubna veza).

Elektromotor kod centrifugalnih hemiskih pumpi je trofazni, oblika B3/B5 sa zaštitom IP 65 po ICE propisima.Dozovljena radna temperatura do 100°C. Delovi pumpe koji su u dodiru sa agresivnim tečnostima su napravljeni od termoplastičnih materijala čiji izbor zavisi od radne tečnosti,radne temperature,kocentracije itd.

Zaptivanje centrifugalnih hemijskih pumpi je izvedeno pomoću mehaničkog klizavog zaptivača (inostrani proizvodjač) koji su uskladjeni sa standardima DIN 24960 i ISO 3069.Kod ovih pumpi nije dozvoljen rad na ˇsuvoˇ.

Pre puštanja u rad pumpa mora biti napunjena tečnošću. Rotator pume se mora obrtati u smeru strelice na pumpi i elektromotoru.Usisna cev pumpe mora da bude opremljena nepovratnim ventilom (TNV) i usisnom korpom (TUK),pošto pumpa nije sama usisna.

  • Centrifugalne hemijske pumpe su atestirane u institutu za energetsku termotehniku Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, to se vidi iz uverenja o hidrauličnim karakteristikama.

Karakteristika Q-H, odnosno zavisnost protoka od visine prikazana je u DIAGRAMU.
Priključne i ugradbene mere pumpi su uskladjene sa DIN 2223

Na poseban zahtev kupca,kao što su pojava zapaljivih i eksplozivnih smeša i slično Izradjuju se posebna izvodjenja pumpi i motora.

Centrifugalne hemijske pumpe-Tehnika plast
Centrifugalne hemijske pumpe-Tehnika plast
Centrifugalne hemijske pumpe-Tehnika plast
Centrifugalne hemijske pumpe-Tehnika plast
Centrifugalne hemijske pumpe-Tehnika plast
2016 Tehnika plast J.B. d.o.o. - Sva prava zadržana Tehnika plast J.B. d.o.o.
English
error: Content is protected !!