DOZIR PUMPE

DOZIR PUMPE

Dozir pumpe su namenjene za precizno doziranje razlicitih vrsta hemikalija, u zavisnosti od proizvođača maksimalni pritisak dozir pumpi se kreće od 10-20 bara.

Dozir pumpe su opremljene sa svim potrebnim crevima, zaptivkama, usisnom korpom, injektorom za doziranje sa nepovratnim ventilom...

U zavisnosti od potrebe i nivoa automatike dozir pumpe mogu imati priključke za različite senzore kao što su: PH metri, merači protoka...

U ponudi imamo dozir pumpe od različitih evropskih proizvođača različitih kapaciteta

Pored nabavke dozir pumpi vršimo i instalaciju (postavljanje) i puštanje u rad dozir pumpi kao i celokupnih sistema za doziranje po sisitemu ključ u ruke.

Vršimo i servis kompletne opreme za doziranje

2016 Tehnika plast J.B. d.o.o. - Sva prava zadržana Tehnika plast J.B. d.o.o.
English
error: Content is protected !!