ELEKTROMAGNETNI MERAČI PROTOKA

ELEKTROMAGNETNI MERAČI PROTOKA

Elektromagnetni merači protoka su namenjeni za kontinuirano precizno merenje protoka tečnosti u cevima.

Prema zahtevu klijenata u ponudi imamo različite veličine elektromagnetnih merača protoka u zavisnosti od protoka i prečnika cevi. Kompakt verzija, verzija sa odvojenim kontrolerom, ubodna verzija elektromagnetnog merača protoka

 • Elektromagnetni merač protoka DN 15
 • Elektromagnetni merač protoka DN 20
 • Elektromagnetni merač protoka DN 25
 • Elektromagnetni merač protoka DN 32
 • Elektromagnetni merač protoka DN 50
 • Elektromagnetni merač protoka DN 65
 • Elektromagnetni merač protoka DN 80
 • Elektromagnetni merač protoka DN 100
 • Elektromagnetni merač protoka DN 125
 • Elektromagnetni merač protoka DN 150
 • Elektromagnetni merač protoka DN 200
 • Elektromagnetni merač protoka DN 225
 • Elektromagnetni merač protoka DN 250
 • Elektromagnetni merač protoka DN 300
 • Elektromagnetni merač protoka DN 350
 • Elektromagnetni merač protoka DN 400
 • Elektromagnetni merač protoka max DN 2200
 • Isporuka  elektromagnetnih merača protoka
 • Montaža elektromagnetnih merača protoka

Elektromagnetni merači protoka se koriste u sledećim industrijama:

 • Tretman pitkih i otpadnih voda
 • Prehranbenoj industriji
 • Hemijskoj industriji
 • Industriji papira
 • Energetika i rudarstvo

ELEKTROMAGNETNI MERAČI PROTOKA SA ODVOJENIM KONTROLEROM

 • Elektromagnetni merač protoka DN 15 sa odvojenim kontrolerom
 • Elektromagnetni merač protoka DN 20 sa odvojenim kontrolerom
 • Elektromagnetni merač protoka DN 25 sa odvojenim kontrolerom
 • Elektromagnetni merač protoka DN32 sa odvojenim kontrolerom
 • Elektromagnetni merač protoka DN 50 sa odvojenim kontrolerom
 • Elektromagnetni merač protoka DN 65 sa odvojenim kontrolerom
 • Elektromagnetni merač protoka DN 80 sa odvojenim kontrolerom
 • Elektromagnetni merač protoka DN 100 sa odvojenim kontrolerom
 • Elektromagnetni merač protoka DN 125 sa odvojenim kontrolerom
 • Elektromagnetni merač protoka DN 150 sa odvojenim kontrolerom
 • Elektromagnetni merač protoka DN 200 sa odvojenim kontrolerom
 • Elektromagnetni merač protoka DN 225 sa odvojenim kontrolerom
 • Elektromagnetni merač protoka DN 250 sa odvojenim kontrolerom
 • Elektromagnetni merač protoka DN 300 sa odvojenim kontrolerom
 • Elektromagnetni merač protoka DN 350 sa odvojenim kontrolerom
 • Elektromagnetni merač protoka DN 400 sa odvojenim kontrolerom
 • Elektromagnetni merač protoka max DN 2200 sa odvojenim kontrolerom

UBODNI ELEKTROMAGNETNI MERAČI PROTOKA

UBODNI ELEKTROMAGNETNI MERAČI PROTOKA
2016 Tehnika plast J.B. d.o.o. - Sva prava zadržana Tehnika plast J.B. d.o.o.
English
error: Content is protected !!