ELEKTROMAGNETNI MERAČI PROTOKA

ELEKTROMAGNETNI MERAČI PROTOKA

Elektromagnetni merači protoka su namenjeni za kontinuirano precizno merenje protoka tečnosti u cevima.

Prema zahtevu klijenata u ponudi imamo različite veličine elektromagnetnih merača protoka u zavisnosti od protoka i prečnika cevi.

  • Isporuka  elektromagnetnih merača protoka
  • Montaža elektromagnetnih merača protoka

Elektromagnetni merači protoka se koriste u sledećim industrijama:

  • Tretman pitkih i otpadnih voda
  • Prehranbenoj industriji
  • Hemijskoj industriji
  • Industriji papira
  • Energetika i rudarstvo

 

 

Elektromagnetni meraci protoka-Tehnika plast
Elektromagnetni meraci protoka-Tehnika plast
Elektromagnetni meraci protoka-Tehnika plast
2016 Tehnika plast J.B. d.o.o. - Sva prava zadržana Tehnika plast J.B. d.o.o.
English
error: Content is protected !!