MERAČI PROTOKA

MERAČI PROTOKA

Merači protoka su namenjeni za kontinuirano precizno merenje protoka u cevima, otvorenim kanalima (Paršalovi kanali-suženja)       

U ponudi imamo:

  • Elektromagnetne merače protoka
  • Ultrazvučne merače protoka

Merači protoka se koriste u sledećim industrijama:

  • Tretman pitkih i otpadnih voda
  • Prehranbenoj industriji
  • Hemijskoj industriji
  • Industriji papira
  • Energetika i rudarstvo

ELEKTROMAGNETNI MERAČI PROTOKA

ULTRAZVUČNI MERAČI PROTOKA

2016 Tehnika plast J.B. d.o.o. - Sva prava zadržana Tehnika plast J.B. d.o.o.
English
error: Content is protected !!