OPREMA ZA TRETMAN VODA

OPREMA ZA TRETMAN VODA

Bavimo se proizvodnjm uređaja - opreme za tretman voda, pored pojedinačne opreme nudimo i kompletne linije (postrojenja) za tretman kako komunalnih tako i industrijskih otpadnih voda, takođe vršimo i servis, rekonstrukciju i revitalizaciju postojeće opreme za tretman voda.

Uz opremu-uređaje za primarni tretman otpadnih voda i biološki tretman otpadnih voda bavimo se montažom i puštanjem u rad postrojena za tretman otpadnih voda uključujući automatiku (SCADA SISTEM), mašinski i elektro deo.

Neki od proizvoda - OPREMA ZA TRETMAN VODA

 1. Flotatori (vazdušna flotacija-DAF)
 2. Lamelni-pločasti taložnici
 3. Translatorni zgrtači
 4. Ugušćivači mulja
 5. Pumpne stanice 
 6. Posude za pripremu i doziranje hemikalija
 7. Aeracioni sistemi-difuzori
 8. Mešalice i mikseri
 9. Dehidratori mulja
 10. Pužni transporteri
 11. Trakasti transporteri
 12. Dozirni sistemi
 13. Plivajući dekanteri
 14. Paršalovi kanali
 15. Centrifugalne hemijske pumpe
 16. Tablasti zatvarači
 17. Rezervoari-tankovi za tretman voda
 18. Uređaj za uklanjanje kamenca rđe i korozije
 19. Dozatori za kreč
 20. Merači protoka 
 21. Ventili
 22. Dizalice (Kranovi)
Oprema za tretman voda-Tehnika plast
Oprema za tretman voda-Tehnika plast
Oprema za tretman voda-Tehnika plast
Oprema za tretman voda-Tehnika plast
2016 Tehnika plast J.B. d.o.o. - Sva prava zadržana Tehnika plast J.B. d.o.o.
English
error: Content is protected !!