PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (TRETMAN VODA)

PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (TRETMAN VODA)

Tehnika plast J.B. d.o.o. se bavi proizvodnjom opreme za prečišcavanje otpadnih voda (tretman voda) , montažom i pustanjem u rad opreme za prečišcavanje otpadnih voda pored toga vršimo i servis, rekonstrukciju i revitalizaciju postojeće opreme za tretman otpadnih voda.
Izrada kompletnih postrojenja za tretman voda-ključ u ruke, kao i proizvodnja i montaža pojedinacnih segmenata opreme za prečišcavanje otpadnih voda.

  • Proizvodnja pojedinačne opreme-uređaja za prečišćavanje otpadnih voda (tretman voda)
  • Priozvodnja kompletnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (tretman voda)
  • Montaža postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda(tretman voda)
  • Puštanje u rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (tretman voda)

 

Flotator-Vazdusna flotacija-DAF

Lamelni založnici-TPS separatori

Ugušćivač mulja

Aeracioni sistemi-Difuzori

Posude za pripremu hemikalija

Translatorni zgrtač

Dehidrator mulja

Mešalice i mikseri

Pumpne stanice

Dozirni sistemi

Pužni transporteri

Trakasti transporteri

Tablasti zatvarači

Centrifugalne hemijske pumpe

Plivajući dekanteri

Paršalovi kanali (suženja)

Prečišćavanje otpadnih voda-Tehnika plast

Peščani filteri

2016 Tehnika plast J.B. d.o.o. - Sva prava zadržana Tehnika plast J.B. d.o.o.
English
error: Content is protected !!