REŠETKE ZA TRETMAN VODA

REŠETKE ZA TRETMAN VODA

Rešetke za tretman voda se koriste za mehaničko prečišćavanje kako komunalnih tako ii i industrijskih otpadnih voda. Uređaji su namenjeni za tzv. primarni tretman otpadnih voda i namenjeni si za uklanjenje čvrstih materija iz otpadne vode npr: drvo, guma, lišće, papir ... 

Vrste rešetke za tretman voda:

  • Grube rešetki za tretman voda 
  • Fine rešetke za tretman voda (Roto sito)

Izrada:

  • Materijal AISI 304-316 (prema zahtevu)
  • Kapacitet; prema zahtevu 
  • Proizvodnja rešetki za tretman voda 
  • Montaža rešetki za tretman voda 
  • Puštanje u rad rešetki za tretman voda 
Grube resetke za tretman voda - Tehnika plast

Grube rešetke za tretman voda

Fine resetke za treman voda - Tehnika plast

Fine resetke za treman voda

2016 Tehnika plast J.B. d.o.o. - Sva prava zadržana Tehnika plast J.B. d.o.o.
English
error: Content is protected !!