REZERVOARI I SILOSI

REZERVOARI I SILOSI

Rezervoari i silosi su smešteni na površini zemlje sastavljeni od emajliranih limova koji su proizvedeni u firmi VITKOVICE ENVI a.d. iz Češke Republike koja je jedan vodećih svetskih proizvođača rezervoara i tankova. – Tehnika plast J.B. d.o.o. je zastipnik firme VITKOVICE ENVI a.d. za Srbiju i region.

Emajliranje rezervoara isilosa je je veoma kvalitetno sa zaštitom protiv korozije metala. Email je rasopljena kiselina silicijuma koji na površini lima stvara zaštitni glatki sloj.

Rezervoari i silosi se mogu koristiti za skladištenje kako tečnih tako i praškastih-čvrstih materijala.

Rezervoari su takođe osnovoni građevinski element ekoloških tehnoloških sistema kao što su postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - tretman voda i bio plinskih stanica.

Plašt rezervoara i silosa je sastavjen od emajliranih limova spojenih pomoću šrafova a zaptiveni su trajno zaptivnom masom. Plašt rezervoara i silosa je kvadratno pojačan.

Oprema rezervoara i silosa je zavisi od namene a sastoji se od kontrolnih otvora-izlaza, merdevina, platformi, stepeništa, pomoćnih i tehnoloških konstrukcija, cevovoda, mešalica, pumpi,  toplotne izolacije, uzemljenja i sl.

Rezervoari i silosi mogu biti natkriveni krovom a izrađeni su (imaju dimenzije) u skladu sa EN i ISO

Boje emaila rezervoara i silosa:

 • Zeleno-plava
 • Bela
 • Plava 
 • Smeđa

Po želi kupca moguće je isporučiti i druge boje rezervoara i silosa

UPOTREBA REZERVOARA I SILOSA

 • Rezervoari i solosi za krečnjak
 • Rezervoari i solosi za cement
 • Rezervoari i solosi za pepeo
 • Rezervoari i solosi za drveni otpad
 • Rezervoari i solosi za razne vrste peska
 • Rezervoari i solosi za plastične granule
 • Rezervoari i solosi za so
 • Rezervoari i solosi za vodu za piće
 • Rezervoari i solosi za otpadnu vodu
 • Rezervoari i solosi za požarnu vodu
 • Rezervoari i solosi za naftu
 • Rezervoari i solosi za đubrivo
 • Rezervoari i solosi za tečno đubrivo
 • Rezervoari i solosi za tečna gnojiva 
 • Rezervoari i solosi za prečišćavanje otpadnih voda
 • Rezervoari i solosi za tretman voda
 • Rezervoari BPS
 • Rezervoari za plin
 • Rezervoari za fermentaciju
2016 Tehnika plast J.B. d.o.o. - Sva prava zadržana Tehnika plast J.B. d.o.o.
English
error: Content is protected !!