SPIRALNI DEHIDRATOR MULJA

SPIRALNI DEHIDRATOR MULJA


Spiralni dehidrator mulja se koristi  kako bi se smanjila zapremina nastalog mulja a time i troškovi njegovog zbrinjavanja predviđena je mašinskadehidratacija uz dodavanje određenog polielektrolita.

Mulj iz rezervoara sa malim sadržajem suve materije se pomodu dostavne pužne pumpe ili centrifugalne
prepumpava do prihvatnog dela dehidratora gde se dodavanjem polielektrolita i mešanjem obezbeđuje masa
koju puž transportuje između pokretnih ploča postavljenih na procedni zazor manji od 200µ.

Prodeđena voda odlazi nazad u procesa a ugušdena masa sa 18-20% suve materije odlazi u kontejner.

Materijal: AISI306 ili AISI316l

Kapacitet: od 3 100 m3/h

2016 Tehnika plast J.B. d.o.o. - Sva prava zadržana Tehnika plast J.B. d.o.o.
English
error: Content is protected !!