ULTRAZVUČNI MERAČI PROTOKA

ULTRAZVUČNI MERAČI PROTOKA

Ultrazvučni merači protoka se najčešce koriste za kontinuirano precizno merenje protoka na Paršalovim kanalima-suženjima koje takođe imamo u ponudi.

  • Isporuka ultrazvučnih merača protoka
  • Montaža ultrazvučnih merača protoka

U zavisnosti od zahteva klijenta imamo u ponudi sve ultrazvučne merače protoka u skladu poznatim-standardnim dimenzijama Paršalovih kanala-suženja.  

 

Ultrazvučni merači protoka-Tehnika plast
2016 Tehnika plast J.B. d.o.o. - Sva prava zadržana Tehnika plast J.B. d.o.o.
English
error: Content is protected !!