UREDJAJ ZA UKLANJANJE ULJA IZ VODE (SEPARATOR ULJA)

Uredjaj za uklanjanje ulja iz vode (separator ulja)

Uredjaj za uklanjanje ulja iz vode (separator ulja) funkcioniše po principu kruznog kretanja specijalnog creva po površini vode na kome se zadržava ulje i na taj način se izdvaja iz vode, nakon toga se ulje odvaja u sabirni rezervoar i odatle u predvidjeni tank za ispust ulja

Uredjaj za uklanjanje ulja iz vode (separator ulja) se moze koristiti za uklanjanje ulja u svim granama industrije kao početna faza u procesu prečišćavanja voda

Kapacitet uredjaja: 10-30 l ulja/h

Materijal: Inox (AlSi304)

Uredjaj za uklanjanje ulja iz vode (separator ulja)

Uredjaj za uklanjanje ulja iz vode-Separator ulja-Tehnika plast

2016 Tehnika plast J.B. d.o.o. - Sva prava zadržana Tehnika plast J.B. d.o.o.
English
error: Content is protected !!